Resource id #16 Obchodné info,Ochrana osobných údajov,BOKOVKA

Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č 428/2002 Z.z. výslovne prehlasujem, že súhlasím so spracovaním, použitím a uchovaním všetkých mojich osobných a citlivých údajov na stránkach www.bokovka.sk za účelom sprostredkovania práce a služieb. Ide najmä o súhlas s poskytnutím mena a priezviska, fotografických údajov, názvu spoločnosti, charakteristiky, IČO a DIČ , ďalej podrobné informácie týkajúce sa kontaktných údajov vrátane získaného vzdelania, súčasného stavu na trhu práce a získanej doterajšej praxe, vedomostí a zručností, predstáv a požiadaviek Vami hľadanej alebo poskytovanej práce a ďalších súvisiacich nepovinných položiek.

Prevádzkovateľ je oprávnený za účelom overenia správnosti poskytnutých údajov užívateľa kontaktovať.

Tento súhlas udeľujem spoločnosti GUGU s.r.o. so sídlom Jašíkova 16, 82103 Bratislava, IČO 44 467 451, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 55131/B.

Súhlasím s využívaním môjho elektronického kontaktu za účelom zasielania obchodných oznámení, a to ako obchodných oznámení služieb portálu www.bokovka.sk, tak obchodných oznámení týkajúcich sa služieb tretích osôb.

 

Tento súhlas je udelený dobrovoľne a kedykoľvek môže byt odvolaný písomnou ako aj elektronickou formou na adresu Prevádzkovateľa.

Chcete u nás reklamu ?

Pracovný portál BOKOVKA poskytuje široký prietor pre uverejnenie Vašej reklamy. Využite všetky dostupné možnosťi pre umiestnenie baneru a získate výhodnú formu zviditeľnenia...
Chcete u nás reklamu ?

Chcete u nás reklamu?

Čo o nás povedali v médiách

Prečítajte si čo sa píše o bokovke, o bokovkách, o bokovkároch a o témach súvisiacich s prácou.Tu sa dozviete všetko podstatné čo sa kedy, kde o nás povedalo či napísalo :)

Čo o nás povedali v médiách

Prečo sa staťbokovkárom ?

V dnešnej dobe to na slovenskom trhu práce nie je vôbec jednoduché. Kto má robotu je šťastný, no ani to ešte nemusí byť zárukou spokojnosti, hlavne tej finančnej...

Prečo sa staťbokovkárom ?

FAQ (časté otázky)

Prečo sa zaregistrovať? Je registrácia spoplatnená? Ako mám hladať bokovku? Na tieto, ale aj iné otázky Vám radi odpovieme v nasledujúcej časti FAQ - Časté otázky...

FAQ (časté otázky)